Trochoitintuc.com - Trang tin Thể Thao hàng đầu Việt Nam

Thông tin gửi bài

Bạn nhớ ghi tên, địa chỉ e-mail, số điện thoại để chúng tôi có thể liên lạc nếu cần thông tin.
Nếu gặp khó khăn xin hãy mail cho: admin@trochoitintuc.com.
Nếu có thắc mắc hãy tìm hiểu trong phần Hỏi/Đáp.
Các mục * là bắt buộc.

 

Chỉ upload được các file png, jpg, gif, docx, doc, xlsx, mp4. Dung lượng dưới 1MB.

Nếu quá dung lượng:
1. Hãy upload file lên Driver và share cho admin@trochoitintuc.com
2. Dán link Driver vào khung nội dung.